YOKOHAMA'NIN ÇEVRE BİLİNCİ


Bugün dünyamızın geldiği noktada çevre bilinci, artık bir ideal olmaktan çıkmış ve bizim gelecek kuşaklara görevimiz haline gelmiştir.

Kauçuk ürünlerinin önemli bir üreticisi olarak YRC, dünyaya ve insanlara olan sorumluluklarının bilincinde olarak, konuyla ilgili global düzeyde çalışmalar yürütmektedir.

Bu çalışmalar, üretim tesislerindeki arıtma tedbirlerinden, çevre dostu ürünlerin geliştirilmesini sağlayan teknolojilere kadar uzanmaktadır.

Üretim açısından Yokohama' nın Çevre Departmanı somut çalışma programlarını yaşama geçirerek, bir çok konuda öncülüğünü sürdürmektedir:

Ozon tabakasının korunması
Konuyla ilgili olarak Yokohama 1994 ve 1995 yılları içerisinde ozon tabakasına zararlı maddelerin üretim işleminde kullanılmasına tamamıyla son vermiştir.

Global ısınmanın önlenmesi
Global ısınmaya ilişkin, doğal gaz kullanımına geçilerek karbondioksit miktarı azaltılmış, enerji tasarrufuna gidilmiş ve üretim sisteminin verimliliği arttırılmıştır.

Endüstriyel atıkların azaltılması
Endüstriyel atıkların azaltılmasındaki hedef 1991 düzeyine göre %30' dur.
Mart 1995 sonu itibariyle atıklarda %20 düzeyinde bir azalma sağlanmış olup 96 yılı sonu itibariyle uygulanan işlemler sayesinde bu oran %32' ye çıkmıştır. Bu konuda çalışmalar her geçen yıl daha iyi oranların elde edilmesini sağlamaktadır.

Ürünün yeniden dönüşümü
Yokohama' nın yeniden dönüşüm çabalarının temel konusu lastiklerdir. Japonya' da lastiklerde yeniden dönüşüm oranı %93 olup, Yokohama bu uygulamayı diğer ürünlerine de yaygınlaştırmaktadır.

Çevreye Dost Ürünler
Yokohama' nın zorlu kış koşulları için geliştirdiği ve yol zeminine zarar vermeyen çivisiz kar lastikleri bu ürünlere örnek teşkil etmektedir.

Ek olarak Yokohama çevre koruması göz önünde tutularak üretilmiş çeşitli ürünleri pazarlamaktadır. Bunların arasında zehirli gazların ve atık suların dışarıya sızmasını engelleyen borular sayılabilir.


COPYRIGHT © 2017 YOKOHAMA LASTİKLERİ TÜRKİYE